Rozšírenie parkoviska TRIM LEADER, Martin

  • Zemné práce
  • Dažďová kanalizácia
  • Spevnené plochy
  • Betonáže
  • Asfaltovanie
  • Dopravné značenie