Rekonštrukcia HYPERNOVA Bardejov, Humenné a Prešov

  • Búracie práce
  • Stavebné práce
  • SDK priečky, maľovanie
  • Rozvod vody a odpadu
  • Elektroinštalácie