Rekonštrukcia McDONALD´S, Nitra

  • Prístavba skladu
  • Rekonštrukcia zázemia
  • Úprava strechy a oceľovej konštrukcie na streche