Výstavba objektu a modernizácia spaľovacieho kotla odpadov spoločnosti KOSIT a.s.

  • Výkopové prace
  • Zakladanie stavieb
  • Betonárske a oceliarske práce
  • Opláštenie skeletu budovy
  • Izolatérske a pokrývačské práce
  • Elektroinštalácia

« 2 z 2 »