Rekonštrukcia a stavebne úpravy priestorov knižnice Boccatio Košice

  • Búracie práce
  • Stavebné úpravy
  • Rekonštrukcia rozvodov VZT
  • Elektroinštalácie
  • Kompletná rekonštrukcia ZTI

« 1 z 2 »