Rekonštrukcia priestorov spoločnosti LENOVO, DIGITAL PARK Bratislava

  • SDK konštrukcie, maľovanie
  • SDK stropy
  • Elektroinštalácie