Realizácie billboardov

Realizujeme výstavbu reklamných plôch, billboardov, bigboardov, megaboardov, … . Celá realizácia výstavby každej reklamnej plochy podlieha presným pevnostným výpočtom hlavne kvôli špecifickým podmienkam, v ktorých je reklamná plocha umiestnená. Samotnú realizáciu riešime od projektu po montáž na základe vyšpecifikovanej požiadavky. Pre vytvorenie cenovej ponuky na výstavbu reklamnej plochy potrebujeme nasledovné údaje:

  • Lokalizácia požadovanej reklamnej plochy
  • Veľkosť reklamnej plochy
  • Výška spodnej hrany reklamnej plochy od terénu

Požadované údaje zasielajte spoločne s Vašou adresou. Pokiaľ Vám e-mailový formulár nevyhovuje a preferujete radšej posielanie e-mailu z vlastného klienta, umiestnili sme náš e-mail pod kontaktný formulár.

Ukážky zo samotnej výstavby reklamnej plochy, billboardov, bigboardov, megaboardov, …